Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Mlekuž, Jernej

mlekuz jernej
© Mateja Jordovič Potočnik
Jernej Mlekuž rođen je 1974., studirao je geografiju, etnologiju i kulturalnu antropologiju. Na Sveučilištu Nova Gorica 2008. godine stekao je doktorsku titulu s područja interkulturalnih studija. Znanstveni suradnik je Slovenskog instituta za migraciju (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU). Težište njegova interesa su kulturalna migracija, socijalna geografija i materijalna kultura.