Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Tugendhat, Ernst

tugendhat_ernst
Ernst Tugendhat smatra se jednim od najvažnijih predstavnika jezičnoanalitičke filozofije u Njemačkoj. Rođen je 1930. u Brnu (Češkoj) u židovskoj obitelji. S obitelji je 1938. emigrirao u Švicarsku, a 1941. u Venezuelu. Studirao je klasičnu filologiju na Sveučilištu Stanford, a potom filozofiju u Freiburgu. 1966. habilitirao je u Tübingenu i do 1975. kao profesor filozofije predavao na Sveučilištu Heidelberg. Nakon toga bio je suradnik Instituta Max-Planck, a potom profesor filozofije na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Potom su uslijedile gostujuće profesure u Santiagu de Chile, Konstanzu, Pragu, Gioâniai i Porto Alegru. 1999. Sveučilište u Tübingen imenovalo ga je honorarnim profesorom. 2005. dobio je titulu počasnog doktora Universidad Autónoma Madrid.