Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Popovska, Slobodanka

popovska_slobodanka
Slobodanka Popovska rođena je 1944. u Skopju, studirala je germanistiku  u Skopju i Halleu. Nakon potresa 1963. godinu dana živjela je u Švicarskoj. Od 1968. radi kao knjižničarka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici „Sv. Kliment Ohridski“, gdje od 1994. vodi njemačku čitaonicu. Od 1978. Slobodanka Popovska prevela je mnogobrojne knjige s njemačkog na makedonski jezik, između ostalih, djela Ericha Fromma, B. Travena, Hermanna Hessea, Angele Sommer-Bodenburg, Ive Frenzela, Sigmunda Freuda,  Stefana Troebsta, Ödöna von Horvatha, Arthura Schnitzlera, Patricka Süskinda, Maxa Frischa, Davida Šalamuna, Elfriede Jelinek, Christe Wolf, Petera Sloterdijka, Theodora Mommsena, Pascala Merciera i Johana Petera Eckermanna.