Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Dimova, Ana

dimova_ana
Ana Dimova rođena je 1947. u  Svilengradu (Bugarska), studirala je germanistiku u Sofiji. 1979. doktorirala je na području germanističke i kontrastivne lingvistike na Sveučilištu u Leipzigu. 2006. habilitirala je s radom s područja znanosti o prevođenju. Ana Dimova profesorica je germanističke lingvistike i znanosti o prevođenju na Sveučilištu Šumen i predaje znanost o prevođenju na Sveučilištu u Velikom Tarnovu.Prijevodi: Karl Kraus (Aforizmi i eseji), Joseph Roth (Die Kapuzinergruft und sämtliche Erzählungen) [Kapucinska grobnica i druge pripovijetke], Ernst Weiss  (Der arme Verschwender) [Siromašni rasipnik], Christoph Ransmayr (Die letzte Welt) (naslov hrvatskog prijevoda: Posljednji svijet), Jan Assmann (Das kulturelle Gedächtnis) [Kulturalno pamćenje], Paul Celan (Die Niemandsrose) [Ničija ruža], Haralampi G. Oroschakoff (Die Battenberg- Affäre) [Afera Battenberg] i drugi.