Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Vevar, Štefan

vevar_stefan

Dr. Štefan Vevar, rođen 1953. u Slovenj Gradecu (Sloveniji), studirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Doktorirao je 2011. s radom Fenomen Goethe: njegova estetika in poetika med originalnom in slovenskim prevodom [Fenomen Goethe: njegova estetika i poetika između originala i slovenskog prijevoda], koji je 2012. objavljen kao knjiga. Godine 2013. uslijedila je njegova monografija  Vrvohodska umetnost prevajanja [Ples na žici – umjetnost prevođenja]. Dr. Štefan Vevar preveo je brojne njemačke klasike na slovenski (između ostalog Goethea, Schillera, Novalisa, Heinea, Theodora Fontanea, Adalberta Stiftera, Hermanna Brocha, Roberta Musila, Franza Kafku, Dürrenmatta, Grassa, Heinera Müllera, Jureka Beckera, Ericha Frieda, Christopha Ransmayra, W. G. Sebalda, Stena Nadolnyja, Arna Geigera, Maju Haderlap, Petera Handkea, Lutza Seilera i druge). Za svoj prijevod Goetheova Wilhelm Meisters Lehrjahre [naslov hrvatskog prijevoda: Naukovanje Wihlema Meistera] 1999. dobio je  slovensku Državnu nagradu za književno prevođenje, 2017. nagradu  Fabjan Hafner za prijevod romana Die Ringe des Saturns [naslov hrvatskog prijevoda: Saturnovi prstenovi] W. G. Sebalda. Osim toga, za svoj je rad sedam puta dobio austrijske nagrade za prevođenje.