Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Parashkevov, Boris

parashkekov_boris
Boris Parashkevov rođen je 1938. u Sofiji, profesor je historijske gramatike i povijesti njemačkog jezika. Studirao je germanistiku i od 1964. do 1967. bio doktorand na Sveučilištu u Leipzigu. Nakon završetka studija postao je docentom na Sveučilištu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, na kojem je predavao do 2005. Osim toga bio je lektor bugarskog na Sveučilištu u Helsinkiju (1974.-1978.) i gostujući profesor na Sveučilištu u Delawareu (1989). Početkom 80-ih dobio je stipendiju Zaklade Alexander von Humboldt, koja mu je 1994. dodijelila Nagradu Alexander von Humboldt. Boris Parashkevov preveo je poznate autore, između ostalih, Johanna Wolfganga Goethea, Martina Luthera, Hansa Jakoba Christopha von Grimmelshausena i Rudolfa Steinera. 2005. objavio je prepjev Nibelunglied (naslov hrvatskog prijevoda: Saga o Nibelunzima) napisane na srednjovisokonjemačkom.