Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Čačinovič, Nadežda

cacinovic_nadezda
Nadežda Čačinovič rođena je 1947. u Budimpešti, profesorica je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na katedri estetike. Pohađala je školu u Bernu, Zürichu, Beogradu, Murskoj Soboti i Ljubljani i studirala u Ljubljani, Bonnu i Frankfurtu. Kao prevoditeljica uglavnom je na hrvatski prenijela filozofska djela, između ostalih, Adorna/Horkheimera Dialektik der Aufklärung (naslov hrvatskog prijevoda: Dijalektika prosvjetiteljstva), Th.W. Adorna Negative Dialektik (naslov hrvatskog prijevoda: Negativna dijalektika) sa Ž. Puhovskim), G.W.F Hegel Das System der Sittlichkeit (naslov hrvatskog prijevoda: Sustav ćudorednosti), sa Ž.Puhovskim), John Stuart Mill On the Subjection of Women (naslov hrvatskog prijevoda: Podređenost žene) , Hannah Arendt Über das Böse (naslov hrvatskog prijevoda: O zlu), Peter Sloterdijk Zorn und Zeit (naslov hrvatskog prijevoda: Srdžba i vrijeme) i Herfrieda Münklera (Imperien. Die Logik der Weltherrschaft - vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten (naslov hrvatskog prijevoda: Imperiji. Logika svjetske vladavine - od Staroga Rima do Sjedinjenih Američkih Država).