Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Selimi, Janka

selimi_janka

Janka Selimi rođena je 1935 u Dobriču (Bugarska), studirala je ruski na Sveučilištu u Moskvi. Niz godina radila je kao prevoditeljica za bugarski na Radiju Tirani i predavala ruski i bugarski jezik na tamošnjem sveučilištu. Janka Selimi prevodi s bugarskog, makedonskog, ruskog, srpskog i hrvatskog. Među njezinim publikacijama su kratke priče Stefana Caneva, Jordana Jovkova, Bllaga Dimitrova, Boja Biolçeva i Aleksandra Tomova te albanski prijevod Hotel Granda (Renata Baretića), Fosforne brojanice (Jovana Nikolaidisa), Естествен роман (Georgija Gospodinova) i Hansenova djeca (Ognjena Spahića). Na bugarski je prevela Gjarpri i Shtëpisë (Ariana Leke).