Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Sastanak voditelja nacionalnih knjižnica s područja jugoistočne Europe

.

frankurt_konferenz
voditelji nacionalnih knjižnica
Nositelji TRADUKI-jeva projekta za prevoditelje u Frankfurt su od 16. do 18. listopada pozvali voditelje nacionalnih knjižnica iz zemalja koje sudjeluju u TRADUKI-jevu projektu, kako bi razgovarali o mogućnostima suradnje između knjižnica iz Jugoistočne Europe, i to s gledišta jezično-kulturne cjeline.

Jedna od posebnosti prostora na kojem djeluje TRADUKI jesu i sukobi i razgraničavanja do kojih je došlo 90-tih godina 20. stoljeća, što je izazvalo velike probleme u razmjeni knjiga, koji su dosad prevladani samo u iznimnim slučajevima. Riječ je o načelnim političkim suprotnostima, emocionalnom senzibilitetu te o pitanjima carine, poreza na dodanu vrijednost i formiranju cijena knjiga.


traduki partners 2014 d