Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Kaschnitz, Marie Luise

kaschnitz_marie
© Barbara Klemm

Marie Luise Kaschnitz rođena je 1901. u Karlsruheu. Odrasla je u Potsdamu i Berlinu, nakon mature stekla je knjižarsku izobrazbu. Nakon toga radila je u jednoj izdavačkoj kući u Münchenu i u antikvarijatu u Rimu. Naizmjence je živjela u Königsbergu, Marburgu, Frankfurtu na Majni i Rimu.

Marie Luise Kaschnitz pisala je pjesme, romane, pripovijetke i autobiografske tekstove, a 50-tih se sve više okreće radiodrami. 1955. dobila je književnu nagradu Georg Büchner. Marie Luise Kaschnitz umrla je 1974. u Rimu.

website