Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Lyapova, Rusanka

ljapova_rusankaRusanka Lyapova rođena je 1966. u Burgasu (Bugarska), gdje je pohađala gimnaziju na engleskom jeziku. Godine 1991. na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Sofiji diplomirala je srpskohrvatski jezik i književnost, a potom je radila kao lektorica srpskog jezika na Sveučilištu u Plovdivu, Velikom Tarnovu i Sofiji te kao docentica na Vojnoj akademiji u Sofiji. Od 1994. Rusanka Lyapova radi i kao književna prevoditeljica sa srpskog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog. Dosad je objavila više od 40 knjiga (proze, lirike i dramske komade), između ostalih i tekstove Miljenka Jergovića, Miroslava Krleže, Slobodana Selenića, Jelene Lengold, Vladimira Arsenijevića, Milorada Pavića, Svetislava Basara, Mihajla Pantića, Borislava Pekića, Radoslava Petkovića, Roberta Perišića, Ede Popovića, Faruka Šehića, Tatjane Gromače, Davida Albaharija, Dubravke Ugrešić, Olje Savičević-Ivančević i Borisa Dežulovića.