Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Daim Miftari gost u Sarajevu

.

699 miftariAlbansko-makedonski pisac Daim Miftari svojim je gostovanjem započeo u Sarajevo ovogodišnji rezidencijalni program  u sklopu projekta potpomognutog od EU-a: „Reading Balkans“.

Četiri tjedna živio je i radio Daim Miftari u Sarajevu. Inače taj autor živi i radi u Skopju kao autor, novinar, prevoditelj i nastavnik, pa je na licu je mjesta stekao izravan uvid u kulturnu scenu Sarajeva. Dana 20. ožujka sarajevskoj j publici predstavio svoje djelo u sklopu književne večeri u razgovoru s piscem i novinarem Ahmedom Burićem.

699 miftari big

traduki partners 2014 d