Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Reading Balkans: Stefan Bošković u Prištini

.

696 boskovicU sklopu rezidencijalnog programa „Prishtina has no river“ Qendra Multimedije u travnju 2019. crnogorski pisac Stefan Bošković boravio je u Prištini. Kosovskoj publici predstavio se na jednom čitanju i razgovoru u galeriji Monet, koju je vodila dramaturginja i autorica dramskih komada Fjolla Hoxha.

{vsig}696{vsig}

traduki partners 2014 d