Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Winkler, Josef

winkler_josefJosef Winkler, rođen 1953. u Kameringu kod Paterniona u Koruškoj, nakon osnovne škole pohađao je tri godine Trgovačku školu u Villachu. Nakon što je najprije radio u uredu jedne gornjokoruške mljekare, pohađao je večernju Trgovačku akademiju u Klagenfurtu i preko dana radio u izdavačkoj kući koja je tiskala knjige Karla Mayja. Od 1971. radio je u upravi nove Visoke pedagoške škole u Klagenfurtu. U slobodno vrijeme pohađao je predavanja iz germanistike i filozofije. Od 1982. Josef Winkler djeluje kao slobodni pisac. Za svoja je djela dobio mnoge nagrade.