Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Proza sazrela na dalmatinskom suncu: Adam Schwarz u Splitu

.

639 schwarz splitZahvaljujući stipendiji Pro Helvetie švicarski autor Adam Schwarz u ožujku 2018. bio je mjesec dana na rezidencijalnom boravku u Splitu. Boravak su organizirale Udruga KURS i TRADUKI.

Schwarz je vrijeme provedeno u Dalmaciji iskoristio da upozna druge gradove u regiji, stopi se s ozračjem u kojem je živio te radi na svom novom romanu. U svom izvješću iz Splita rekao je: „Puno sam naučio u tih mjesec dana. Naučio sam da svaki dan mogu pisati i da tekstu čini dobro kada se svaki dan na njemu radi. Naučio sam da se likovi bolje čuju kad zanijemi buka svakodnevice. Naposljetku sam naučio da turistički centri mogu biti šarmantni izvan turističke sezone.“ Prva verzija njegova teksta, „sazrela na dalmatinskom suncu“, sada je gotova – a još je dug put do teksta koji će se moći nazvati romanom.

traduki partners 2014 d