Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Cercel, Cristian

.

cercel cristianCristian Cercel, rođen 1984. u Bukureštu, studirao je Europske studije na Sveučilištu u Bukureštu (BA) i Nationalism Studies na Central European University u Budimpešti (MA). Godine 2012. doktorirao je na Sveučilištu Durham (Velika Britanija). Godine 2008./2009. bio je urednik novina za kulturu Observator Cultural. Dobio je više istraživačkih stipendija, a trenutačno radi kao znanstveni suradnik na Institutu za socijalne  pokrete na Rurskom sveučilištu u Bochumu. Cristian Cercel prevodi s njemačkog, talijanskog i engleskog na rumunjski.