Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

„Pristhina has no river“: Aleksandra Savanović

.

624 savanovicKao partner od EU-a potpomognutog regionalnog projekta „Reading Balkans“ Qendra Multimedia je u sklopu rezidencijalnog programa „Prishtina has no river“ u ožujku ugostila mladu autoricu Aleksandru Savanović iz Novog Sada, koja je mjesec dana kao stipendistica živjela i radila u Prištini. Dana 19. ožujka zajedno s aktivistom Albinom Kurtijem i filozofom Srećkom Horvatom sudjelovala je u književnoj večeri s raspravom na temu „Transition, Social Movement and Urban Mayhem“, koju je vodila Una Hajdari.

traduki partners 2014 d