Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Čitanje Christopha Ransmayra i Daniele Danz u Bukareštu

.

bukarest_ransmayr
Christoph Ransmayr i Daniela Danz
25. rujna 2009. austrijski romanopisac Christoph Ransmayr i njemačka pjesnikinja Daniela Danz čitat će u bukureštanskoj knjižari Cărtureşti iz svojih knjiga Posljednji svijet/Die letzte Welt (Ransmayr) i Pontus (Danz). U ta dva svoja djela autori se bave temom Crnog mora. Drugo izdanje Ransmayerova romana izašlo je 2009. u rumunjskoj nakladničkoj kući RAO. Čitanje je organizirala Zaklada S. Fischer (TRADUKI) u suradnji s Austrijskim Kulturforum u Bukureštu, nakladničkom kućom RAO, Informacijskim centrom za knjigu u Bukureštu i Goethe-Institutom u Bukureštu.

traduki partners 2014 d