Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Shtino, Luljeta

.

shtino luljetaLuljeta Shtino, rođena 1967. u Tirani, studirala je talijanski jezik i književnost u Tirani i Italiji te španjolski jezik i književnost u Buenos Airesu. Od 1999. radi kao prevoditeljica i tumač za talijanski u Ured za suradnju u Tirani te surađuje sa časopisima za kulturu i izdavačkim kućama. Luljeta Shtino na albanski je između ostalog prevela djela Uno splendido inganno Andrea Faziolija i El Examen Julia Cortázara.