Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Postdramatisches Theater

Lehmann, Hans-Thies.

572 lehmann postdramatisches theaterStandardno je to djelo o novim oblicima kazališta, nezaobilazno za sve koji predaju i studiraju na području kazališta i njegovih znanosti, ali i doprinos estetskoj teoriji umjetnosti sadašnjice za sve one koji se zanimaju za umjetnost i znanost o književnosti.

Knjigu Postdramatisches Theater [Postdramatski teatar] Hansa-Thiesa Lehmanna u bugarskom je prijevodu (probni ulomak) Gergane Dimitrove s naslovom Постдраматичният театър objavio izdavač Panorama plus iz Sofije.