Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Rico, Oskar und das Herzgebreche

Steinhöfel, Andreas.

575 steinhoefel ricoRico se vratio! I naravno, s njim i njegov prijatelj Oskar. Oskar je praktički dio obitelji, koju čine mama i Rico u ulici Dieffe na broju 93. Ali ovaj put Oskar nema kacigu na glavi, jer dva su prijatelja krenula na put inkognito. Ručne torbice, hrčak ubojitih zubi i ljubavni jadi  – Rico i Oskar ne suočavaju se samo s kriminalističkim izazovima. Čovječe! Ali, kako Rico lijepo kaže: C' est la vie!

Rico, Oskar und das Herzgebreche [Rico, Oskar i ljubavni jadi] Andreasa Steinhöfela u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Monice Livie Grigore s naslovom Rico şi Oskar: Inimile frânte objavio je izdavač Allfa iz Bukurešta.