Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Le miel

Despot, Slobodan.

562 despot le mielNegdje u bivšoj Jugoslaviji, na rubu ceste obilježene ratom travarica Vera susreće Veska i njegova oca, starog pčelara. Njihov auto potrgao se pod teretom meda, pa ne bi li starca spasila od sinovih psovki, Vera obojici daje novac za popravak automobila. Poslije ju Vesko posjećuje te joj novac i teglicu meda – očev poklon Veri – ostavlja ispred vrata. Za Veska je to početak priznanja koje traje, priče u kojoj je med najbolji lijek za čovjekovu bol te izvor mudrosti.

Le miel [Med] Slobodana Despota u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Florice Ciodaru-Courriol s naslovom Mierea objavio je izdavač Tracus Arte iz Bukurešta.