Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Bach, Tamara

.

bach tamaraTamara Bach, rođena 1976. u Limburgu an der Lahn, u Berlinu je studirala nastavničko usmjerenje engleskog i njemačkog. Njezina prva knjiga, Marsmädchen [Djevojka s Marsa], dobila je Oldenburšku nagradu za književnost za djecu i mlade još kao neobjavljeni rukopis te Njemačku književnu nagradu za književnost za mlade. Nakon toga su uslijedile nove knjige i nagrade, između ostalih, Katolička književna nagrada  za književnost za djecu i mlade 2013. za knjigu Was vom Sommer übrig ist [Što je ostalo od ljeta]. Godine  2014. knjiga Marienbilder [Marijine slike] bila je na međunarodnoj listi za nagrade White Ravens. Tamara Bach živi i radi u Berlinu.