Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Umjetnički rezidencijalni programi 2018. u Austriji

.

561 residenceUred austrijskog saveznog kancelara u suradnji s KulturKontaktom Austria daje 50 rezidencijalnih stipendija za 2018. u Austriji (Beču i Salzburgu). Cilj rezidencijalnih stipendija je upoznavanje s austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakta s austrijskim umjetnicima. Nude se posjeti galerijama, ateljeima i muzejima, kontakti s književnom i izdavačkom scenom te pristup glazbenom životu Beča i Salzburga.

Tu je i mogućnost da se u sklopu umjetničkog rezidencijalnog programa aktivno pohađa  školski programa KulturKontakta Austria te održavaju  radionice u austrijskim školama. Natječaj je za umjetnike koji nemaju prebivalište u Austriji i koji su završili školovanje. Natječaj je otvoren do 18. rujna 2017. , a kandidati se mogu prijaviti preko Online-Plattform .

Natječaj (njemački)

Natječaj (engleski)

traduki partners 2014 d