Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Aleksandrova, Boryana

.

alexandrova borjanaBoryana Aleksandrova, rođena 1976. u Bugarskoj, studirala je međunarodne odnose na Sveučilištu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji i specijalizirala je znanost o kulturi i civilizaciji Njemačke na Institutu za njemačke humanističke i društvene znanosti „Germanicum“ u Sofiji.  Godine 2008. doktorirala je politologiju na Vestfalijskom Wilhelmovu Sveučilištu u Münsteru. Trenutačno predaje „međunarodne odnose“ na sofijskom Sveulištu.