Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Berishaj, Nikollë

.

berishaj nikolleNikollë Berishaj, rođen 1958. u Tuzima (Crna Gora), prevoditelj je, pisac, pjesnik i esejist. Prevodi sa slovenskog i hrvatskog/srpskog /bosanskog/crnogorskog na albanski i obrnuto. Među njegovim publikacijama je više od 60 prevedenih knjiga, između ostalih djela Ismaila Kadarea, Ridvana Dibra, Borisa Pahora, Drage Jančara, Milana Dekleve, Jurija Hudolina, Balše Brkovića, Gabriele Babnik i Slavka Pregla. Godine 2013. dobio je Nagradu  Pretnar i počasnu titulu veleposlanika slovenske književnosti i jezika. Nikollë Berishaj autor je jednog slovensko-albanskog/albansko-slovenskog rječnika, romana Kush e vrau Besën i zbirke pjesama Sub rosa dictum. Živi u Tuzi.