Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Karahasan, Dževad

.

karahasan dzevadDževad Karahasan, rođen 1953. u Duvnu (Jugoslavija), pripovjedač je, dramatičar i esejist. Opsada Sarajeva tema je njegova, na deset jezika prevedenog, Dnevnika selidbe i njegovih romana Sara i Serafina i Šahrijarov prsten. Za svoja je djela dobio mnogobrojne nagrade. Živi u Grazu i Sarajevu.