Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Risto, Sotir

.

sotir ristoSotir Risto, rođen je 1974. u Leski, Mala Prespa (Albanija), studirao je opću i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Skopju. Autor je dviju knjiga, radio je kao lektor i prevoditelj za više institucija i predavao je albanski u osnovnoj školi u Pustecu (Albanija). Sotir Risto prevodi s albanskog na makedonski i obratno.