Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Yotova, Rennie

.

yotova reniRennie Yotova, rođena 1968. u Sofiji, studirala je u domovini francuski jezik i književnost te 2001. doktorirala je na Sveučilištu Nanterre u Parizu. Na sofijskom Sveučilištu „Sv. Kliment Ohridski“ najprije je bila asistentica, a od 2002. predaje ondje u svojstvu docenta. Osim dvije vlastite publikacije objavila je mnogobrojne  književne prijevode s francuskog na bugarski, između ostalih, djela Alberta Camusa, Jeana-Paula Sartrea, Jacquesa Ellula, Michela Layaza, Christine Burkhard, Fabricea Lardreaua, Tzveteline Dobreve, Rouja Lazarova, Michela Tremblayja, Gérarda de Nervala i Ágote Kristóf.