Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Tesla, portret među maskama

Pištalo, Vladimir.

529 pistalo teslPriča o Tesli je priča o jednoj epohi. U svom biografskom romanu o izumitelju i elektroinženjeru Nikoli Tesli Vladimir Pištalo piše o velikim izumima koji su za trajanja samo jednog ljudskog vijeka promijenili svijet.

Tesla, portret među maskama Vladimira Pištala u bugarskom je prijevodu (probni ulomak) Asye Tihinove-Jovanović s naslovom Тесла, портрет сред маски objavio izdavač Uniscorp iz Sofije.