Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Kosa posvuda

Tulić, Tea.

516 tulic kosaBriljantnim pripovjedačkim stilom i oštrim promatračkim okom, humoristično i inteligentno Tea Tulić u svojem se prvom romanu bavi temom bolesti i smrti. U središtu obiteljske priče je ženska linija, baka-majka-kći. Iz dječje perspektive kći pripovijeda o majčinoj bolesti koja je uznapredovala. Majka i kći postupno zamjenjuju uloge. Kći preuzima njegu majke, dok je baka, koja već dugo ovisi o njihovoj pomoći, u neku ruku najdjetinjastiji lik u romanu.

Kosa posvuda Tee Tulić u makedonskom prijevodu (probni ulomak) Gjoka Zdraveskog s naslovom Коса насекаде objavio je izdavač Templum iz Skopja.