Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Vișniec, Matei

.

visniec mateiMatei Vișniec, rođen 1956. u Rumunjskoj, rumunjsko-francuski je dramatičar, liričar i prozaik. Studirao je filozofiju u Bukureštu. Od 1977. pisao je drame koje su  u književnim krugovima izazvale veliko zanimanje, a čije je izvođenje zabranjeno. Između 1980. i 1987. – godine kada je napustio Rumunjsku i u Francuskoj dobio azil – objavio je tri zbirke poezije. U Francuskoj je nastavio svoj književni rad, počeo je objavljivati na francuskom te je radio za Radio France Internationale. Za svoje djelo Matei Vișniec dobio je mnoge nagrade, njegove drame izvedene su u više od dvadeset zemalja, a u Rumunjskoj je danas jedan od najizvođenijih autora.

Website