Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Šuta-Hibert, Monja

.

suta hibert monjaMonja Šuta-Hibert, rođena 1980. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), studirala je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Tijekom i nakon studija radila je u Goethe-Institutu kao koordinatorica projekata i prevoditeljica na području kulture. Između 2005. i 2011. bila je suradnica Centra za interdisciplinarne poslijediplomske studije Sveučilišta u Sarajevu u sklopu master-programa „Demokracija i ljudska prava“. Tijekom svog dugogodišnjeg rada i aktivnosti u Udruzi Pravo Ljudski, čiji je suosnivač bila i vodila je osam godina, Monja Šuta-Hibert stekla je dubinska znanja na području dokumentarnog filma i neformalnih metoda obrazovanja. Do danas je vodila mnoštvo lokalnih i međunarodnih projekata. Osim toga, bila je gostujući predavač na sveučilištima u Bratislavi i Varšavi. Od rujna 2014. radi za TPO Foundation u Sarajevu.