Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Tito in tovariši

Pirjevec, Jože.

507 pirjevec titoPartizan i revolucionar, predsjednik Jugoslavije, diktator i arhitekt alternativnog socijalističko modela –  Tito (1892. – 1980.) danas se ne može svrstati ni u jednu određenu političku i historijsku ladicu. Jože Pirjevec, profesor povijesti i dokazani stručnjak koji se bavi Titom, u ovoj se biografiji bavi tim fenomenom.

Tito in tovariši Jože Pirjevca u njemačkom prijevodu (probni ulomak ) Klausa Detlefa Olofa s naslovom Tito. Die Biographie [Tito. Biografija] objavio je izdavač Antje Kunstmann iz Münchena.

Recenzija: Buchkultur