Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Pretesteriši me

Lengold, Jelena.

513 lengold pretesterisi mePripovijetke raščlanjene u tri tematska kruga – ljubav i svakodnevicu, odrastanje i obitelj, erotske pripovijetke  – odlikuje nijansirani stil, dojmljiv jezik i posebno fokusirano pripovijedanje koje male svakodnevne događaje pretvara u sudbinska pitanja. Izbor iz knjiga Pokisli lavovi i Lift.

Pretesteriši me [Prepili me] Jelene Lengold u bugarskom prijevodu (probni ulomak) Zhele Georgieve s naslovom Разфасовай ме objavio je izdavač Faber iz Sofije.