Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Kyçyku, Kopi

.

kycyku kopiKopi Kyçyku, rođen 1943. u Podgradcu (Albanija), postao je veoma poznat zbog svog velikog angažmana kao povjesničara i prevoditelja u Albaniji i izvan njezinih granica. Kao profesor talijanske povijesti i Balkana predavao je niz godina na Sveučilištima u Tirani i Bukureštu te je bio gostujući profesor na različitim Sveučilištima u Europi, Aziji i Africi. Osim toga, bio je i politički aktivan u parlamentu, lokalnoj upravi i u Ministarstvu vanjskih poslova. U javnosti je prisutan i kao novinar i autor monografija, zbirki pjesama, kratkih priča, polemika i književnih kritika. Od 1967. Kopi Kyçyku član je Društva albanskih pisaca i umjetnika. Među njegovim prijevodima s rumunjskog, turskog, talijanskog, francuskog, ruskog, engleskog, bugarskog i makedonskog  više je od 45 djela. Za svoj akademski angažman i svoje prijevode bio je nagrađivan u međunarodnim razmjerima. Kopi Kyçyku je suosnivač i voditelj europskog časopisa za kulturu Haemus, koji izlazi od 1998. u Bukureštu.

mrežna stranica