Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Viktor Veizaj, Sabina

.

viktor veizaj sabinaSabina Viktor Veizaj rođena je 1982. u Beratu, Albaniji. U Tirani je studirala novinarstvo i stekla titulu mastera politologije. Danas radi kao novinarka za područje gospodarstva za televizijsku postaju Top Channel. Dosad je objavila zbirku poezije (Myshku i Muzgut Mahovina večernjeg sutona). Godine 2012. dobila je  prvu nagradu na Međunarodnom festivalu književnosti u Podujevu.