Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Tripković, Dragana

.

tripkovic draganaDragana Tripković, rođena 1984. u Crnoj Gori, pjesnikinja je i dramaturginja. Studirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Cetinju i jedan je od osnivača i direktorica dramske skupine ATAK. Dragana Tripković radi kao dramaturginja na Crnogorskom narodnom pozorištu i objavila je više zbirki pjesama. Njezine pjesme su između ostalog prevedene na njemački, engleski i talijanski.