Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Halilović, Enes

.

halilovic enesEnes Halilović, živi i radi u Novom Pazaru (Srbija). Prozni je i dramski autor, pjesnik, pravnik i publicist. Osnovao je novinsku agenciju Sanapress, tjedne novine Glas Sandžaka, književni časopis Sent, časopis za književne intervjue Eckermann te Forum dramskih autora. Skuplja narodne zagonetke i autor je projekta ATIK – Arhiv za povijest, kulturu i tradiciju. Njegove pripovijetke prevedene su na mnoge jezike.