Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Paradigmen zu einer Metaphorologie

Blumenberg, Hans.

476 blumenberg paradigmenMetafore imaju povijest u radikalnijem smislu od pojmova, jer povijesno mijenjanje metafore iznose na vidjelo metakinetiku povijesnih obzora smisla i načina gledanja, unutar kojih pojmovi doživljavaju svoju modifikaciju. Taj implicitni odnos određuje odnos metaforologije prema povijesti pojmova kao odnos podložnosti: metaforologija pokušava doprijeti do substrukture mišljenja, do podloge, hranjive otopine sustavne kristalizacije, ali i želi protumačiti s kojom „hrabrošću“ duh u vlastitim slikama prethodi sam sebi i kako u hrabrosti da pretpostavlja ostvaruje svoju povijest.

Paradigmen zu einer Metaphorologie [Paradigme uz metaforologiju] Hansa Blumenberga u bugarskom prijevodu (probni ulomak) Nine Nikolove s naslovom Парадигми към една метафорология objavio je izdavač KX - Critique & Humanism iz Sofije.