Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Perečinec, Romana

.

perecinec romanaRomana Perečinec, rođena 1973., studirala je germanistiku i povijest umjetnosti te nizozemski na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje njemački na osnovnoj školi i prevodi beletristiku, liriku i publicistiku s njemačkog i nizozemskog. Romana Perečinec bila je na rezidencijalnim stipendijama u Amsterdamu, Antwerpenu, Berlinu, Leuku i Leukerbadu, vodila je radionice književnog prevođenja Goethe-Instituta i bila je mentorica seminara za prevoditelje koji je na hrvatskom otoku Premudi organizirao Institut za znanost o prevođenju iz Graza. Među njezinim prijevodima s njemačkog su prijevodi djela Martina Walsera, Zorana Drvenkara, Svena Regenera, Marjane Gaponenko i Jagode Marinić. S nizozemskog je, između ostalog, prevela Harry Mulischa, Cees Nooteboom, Huga Clausa i Erwina Mortiera.