Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Allgemeine Theorie der Normen

Kelsen, Hans.

466 kelsen opca teorija normi„Allgemeine Theorie der Normen“ [Opća teorija normi] Hansa Kelsena objavljena postumno 1979. po narudžbi austrijskog Instituta Hans Kelsen iz Beča smatra se ključnim djelom pravne teorije 20. stoljeća.

Knjiga Allgemeine Theorie der Normen Hansa Kelsena u hrvatskom prijevodu (probni ulomak) Kirila Miladinova s naslovom Opća teorija normi objavljena je kod izdavača Breza iz Zagreba.