Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken

Habermas, Jürgen.

464 habermas nachmetaphysisches denkenPostmetafizičko mišljenje – to je ponajprije povijesni odgovor na krizu metafizike nakon Hegela, čija je središnja misaona figura uzdrmana prije svega društvenim razvojem, ali i razvojem znanosti. U prvom dijelu knjige riječ je o promjeni perspektive metafizičkih slika svijeta u stvarni život. U drugom dijelu knjige u prvom je planu napeti odnos između religije i postmetafizičkog mišljenja. Kraj tvore tekstovi o ulozi religije u kontekstu postsekularnog, liberalnog društva.

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken Jürgena Habermasa u hrvatskom prijevodu (probni ulomak) Željka Pavića s naslovom Postmetafizičko mišljenje II. Članci i replike objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.