Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Rico, Oskar und die Tieferschatten

Steinhöfel, Andreas.

435 steinhoefel ricoZapravo je Rico tijekom školskih praznika namjeravao voditi samo dnevnik. Popriličan zadatak za nekoga tko vrlo lako gubi glavnu i sporednu nit u pisanju. Ali kad upoznaje Oskara s plavom kacigom i njih dvojica ulaze u trag zloglasnom kidnaperu osnivača trgovačkog lanca ALDI, u njegovoj glavi nastaje velika zbrka. No zajedno s Oskarom čak i najtamnije sjene više ne izazivaju strah. Početak je to divnog prijateljstva...

Roman za mlade Rico, Oskar und die Tieferschatten [Rico, Oskar i tajanstvene sjenke] Andreasa Steinhöfela u rumunjskom je prijevodu (probni ulomak) Monice Grigore s naslovom Rico şi Oskar – umbrele misterioase objavio izdavač Editura Allfa iz Bukurešta, u srpskom prijevodu (probni ulomak) Spomenke Krajčević s naslovom Riko, Oskar i tajanstvene senke izdavač Odiseja iz Beograda, a u albanskom prijevodu (probni ulomak) Sokola Micija s naslovom Riko dhe Oskar Detektivët e makaronave izdavač Botart iz Tirane.