Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Tetzner, Lisa

tetzner lisaLisa Tetzner rođena je 1894. u Zittauu, pisala je bajke, bila je voditeljica na dječjem radiju i autorica društveno angažiranih romana, koji plijene pažnju mladih do danas. Njezine knjige "Djeca s broja 67" i "Hans Urian" bile su i još su uvijek veliki uspjeh. Godine 1933. zajedno sa svojim suprugom Kurtom Kläberom (alias Kurtom Heldom) otišla je u izbjeglištvo u Švicarsku. Umrla je 1963. u Caroni (kanton Tessin).