Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Hinzmann, Silvija

hinzmann_silvija
Silvija Hinzmann rođena je 1956. u Čakovcu (Hrvatska), a od 1970. živi u Njemačkoj. Nakon trgovačke izobrazbe i daljnjeg školovanja na večernjoj školi radila je u nekoliko privrednih tvrtki i u javnoj službi. 1980. počela je najprije bez naknade raditi kao tumač i prevoditelj za socijalne ustanove i tijela uprave. 1993. položila je državni ispit na Sveučilištu u Darmstadtu i počela samostalno raditi kao prevoditeljica i tumač te književna prevoditeljica za hrvatski, srpski i bosanski.
Od 2003. također piše i objavila je mnogobrojne kratke kriminalističke romane te kriminalistički roman Die Farbe des Himmels [Boja neba] 2005. Osim toga, sudjelovala je u uređivanju nekoliko antologija. U njezine prijevode ubrajaju se između ostalih i djela Živka Skračića, Radoslava Petkovića, Sanje Lovrenčić i Marije Knežević.

www.silvija-hinzmann.de