Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Ispis

Intertekstualnost

Juvan, Marko.

345 juvan intertekstualnostStudija o povijesti i poetici intertekstualnosti, pojam kojih je Julia Kristeva zajedno s Rolandom Barthesom skovala u kasnim šezdesetim godinama 20. stoljeća. Ontološke polazišne točke tog pojma su, između ostalog, Bachtinov dijalogicitet, Derrideova kritika zapadnog logocentrizma, dekonstrukcija modela znaka i strukture De Saussurea, estetika recepcije u kulture sjećanja.

Intertekstualnost Marka Juvana u srpskom prijevodu (probni ulomak) Bojane Stojanović Pantović s naslovom Intertekstualnost objavljen je kod izdavača Akademska knjiga iz Novog Sada.