Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Bremer, Thomas

.

bremer thomasThomas Bremer rođen je 1957. u Essenu. U Münchenu, Münsteru  i Beogradu studirao je katoličku teologiju, slavistiku i klasičnu filologiju, a 1990. doktorirao je i stekao zvanje doktora teologije. Od 1995. do 1999. Bremer je bio voditelj poslova Njemačkog društva za znanost o istoku u Berlinu. Od 1999. predaje na Katoličko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Münsteru povijest istočne crkve i ekumensku teologiju. Od 2003. do 2005. bio je dekan tog fakulteta, od ožujka 2011. do veljače 2012. u statusu znanstvenog istraživača bio je na Kolegiju Imre Kertész na Sveučilištu Friedrich Schiller u Jena.