Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Fisch, Jörg

fisch joergJörg Fisch rođen je 1947. u Švicarskoj, studirao je povijest i filozofiju na sveučilištima u Zürichu, Baselu, Beču, Münsteru i Heidelbergu. Od 1969. bio je suradnik Reinharta Kosellecka, 1976. doktorirao je u Heidelbergu, a 1983. habilitirao u Bielefeldu. Od 1987. do 2012. u svojstvu profesora predavao je opću noviju povijest na Sveučilištu u Zürichu s težištem na povijesti međunarodnog prava. Njegova najvažnija djela su: Krieg und Frieden im Friedensvertrag [Rat i mir u mirovnom ugovoru, 1979.)], Die europäische Expansion und das Völkerrecht [Europska ekspanzija i međunarodno pravo, 1984.], Geschichte Südafrikas [Povijest Južne Afrike, 1998.] i Europa zwischen Wachstum und Gleichheit 1850-1914 [Europa između rasta i jednakosti, 1998.].