Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Das Handwerk der Freiheit

Bieri, Peter (Mercier, Pascal).

284 bieri das handwerk der freiheitŠto znači biti slobodan? Postoji li apsolutna sloboda volje? Filozof Peter Bieri, kao da je na pozornici, daje nam različite odgovore na pitanje o slobodnoj volji: u kratkim prizorima što se brzo izmjenjuju naizgled prisilnu predodžbu o slobodi tako dugo dovodi u proturječja dok se na kraju doista ne počinju nazirati načela stvarne slobode.

Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens Petera Bierija u bosanskom prijevodu (probni ulomak) Sulejmana Bosta s naslovom Zanat slobode. O otkriću vlastite volje objavljen je kod izdavača Šahinpašić iz Sarajeva.